Η δικηγόρος Όλγα Χαϊνη έχει εκτεταμένη εμπειρία σε πλήθος νομικών τομέων με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τα πεδία, στα οποία εξειδικεύεται περισσότερο, είναι :

  • Απαλλοτριώσεις ακινήτων, Πολεοδομικά θέματα, θέματα Ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης, Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, Προσκυρώσεις, Αποχαρακτηρισμός ακινήτων, Ανάκληση απαλλοτρίωσης, θέματα Κτηματολογίου, Διεκδικήσεις ακινήτων, Αγοραπωλησίες ακινήτων, Αντιπαροχές, Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας, Φορολογία ακινήτων, Μισθωτικές διαφορές, Συμβάσεις μισθώσεων, Κληρονομικό δίκαιο, Αναγκαστική εκτέλεση, Σύσταση εταιρειών.