Επέλεξα τη μαχόμενη δικηγορία κυρίως διότι ταίριαζε στον τρόπο σκέψης μου.

Πέρα από την πληροφορία, η οποία βρίσκεται στα βιβλία, υπάρχει η γνώση, η οποία συνίσταται στη διαρκή αναζήτηση ενός σφαιρικού τρόπου προσέγγισης των γεγονότων, μιας προσεκτικής αξιολόγησης των δυνατοτήτων και εν τέλει μιας επιλογής στόχου.

Προκειμένου όλα τα παραπάνω να αντιμετωπιστούν κατά το ορθότερο δυνατό, είναι απαραίτητο να δομηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη – δικηγόρου, η οποία να ξεπερνάει τις τυπικότητες, να εμβαθύνει στις πραγματικές όχι μόνο πρακτικές και οικονομικές, αλλά και ψυχικές ανάγκες, οι οποίες έχουν επενδυθεί πίσω από μία νομική υπόθεση.

Ο δικηγόρος οφείλει να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το προσωπικό του συμφέρον και να προσφέρει το χρόνο και τη διάθεση, ώστε να αναζητήσει μαζί με τον πελάτη του σε τι συνίσταται ο όρος «δικαίωση».

Αυτό προϋποθέτει σαφώς όχι μόνο νομικές γνώσεις, αλλά και την πείρα και εμπειρία ότι τη στιγμή, κατά την οποία κάποιος απευθύνεται στο δικηγόρο του, είναι απαραίτητο να νιώθει ότι προστατεύεται οικονομικά, νομικά αλλά και ψυχικά. Ότι βρίσκεται εντός ενός πλαισίου πρωτίστως ανθρώπινης προσέγγισης και απόλυτης εχεμύθειας.

 

Όλγα Δ. Χαϊνη

chainilaw